Nett- og samlingsbasert undervisning for deg som trenger fag fra videregående skole

Godkjent av Statens Lånekasse

Samlingsbasert videregående eller rene nettstudier

I en tid med mye usikkerhet på grunn av Corona pandemien, ser utdanning ut til å spille en stor rolle for stadig flere. Et vitnemål fra videregående med gode karakterer blir derfor viktigere og viktigere, etterhvert som søkerstallene til høyere utdanning øker.

For skoleåret 2020/21 jobber vi mot samlinger i Tromsø, Oslo, Bergen, Bali, Barcelona, Paris og Sydney. I Norge foregår samlingene gjennom langhelger spredt utover semesteret, mens samlingene i utlandet går sammenhengende over 10 uker. Erfarne og motiverte lærere strekker seg langt for at du skal nå dine mål. De samme lærerne som du møter på samlingene, følger deg også i nettundervisningen før og mellom samlingene.

Ønsker du å stå helt fritt i forhold til hvor i verden du oppholder deg kan du velge våre rene nettstudier, hvor du for det meste av tiden selv legger opp studiehverdagen til å passe med dine øvrige forpliktelser.

Book møte med en rådgiver nå

Book rådgivning

Utlandet

I samarbeid med GoStudy tilbyr vi undervisning i mange forskjellige fag på Bali, Barcelona, Paris og nå også i Sydney:

 • Norsk vg 1-3 
 • Historie vg 2-3
 • Naturfag vg 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Kroppsøving vg 1 -3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Samfunnsfag
 • Religion og etikk
 • Kjemi 1
 • Fysikk 1
 • Matte R1
 • Spansk
 • Fransk

Norge

Fra høsten 2020 tilbyr vi samlingsbasert undervisning i Tromsø, Oslo og Bergen. Ypperlig for deg som ikke kan følge en ukentlig timeplan ved en skole, eller som ikke har undervisningstilbud der du bor. For samlingene i Tromsø tilbyr vi følgende fag:

 • Norsk vg 1-3 
 • Historie vg 2-3
 • Naturfag vg 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Matte R1
 • Kjemi 1
 • Fysikk 1

Nettstudier

Tilpass utdanningen til din hverdag. Studere hvor du vil, når du vil. Studere følgende fag på nett:

 • Norsk vg 1-3 
 • Historie vg 2-3
 • Naturfag vg 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Samfunnsfag
 • Religion og etikk
 • Kjemi 1
 • Fysikk 1