Nett- og samlingsbasert undervisning for deg som trenger fag fra videregående skole

Godkjent av Statens Lånekasse

Samlingsbasert videregående eller rene nettstudier

I tillegg til rene nettstudier, tilbyr vi skoleåret 2022/23 samlinger i Tromsø, Oslo, Bergen, Bali og Barcelona. I Norge foregår samlingene gjennom langhelger spredt utover semesteret, mens samlingene i utlandet går sammenhengende over 10 uker. Erfarne og motiverte lærere strekker seg langt for at du skal nå dine mål. De samme lærerne som du møter på samlingene, følger deg også i nettundervisningen før og mellom samlingene.

Ønsker du å stå helt fritt i forhold til hvor i verden du oppholder deg kan du velge våre rene nettstudier, hvor du for det meste av tiden selv legger opp studiehverdagen til å passe med dine øvrige forpliktelser.

Book møte med en rådgiver nå

Book rådgivning

Utlandet

I samarbeid med GoStudy tilbyr vi undervisning i mange forskjellige fag på Bali og i Barcelona:

 • Norsk VG 1-3 
 • Historie VG 2-3
 • Naturfag VG 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Kroppsøving VG 1 -3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Samfunnskunnskap
 • Engelsk VG1 og programfag
 • Religion og etikk
 • Kjemi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Matte R1 og R2
 • Biologi 1 og 2
 • Fremmedspråk

Norge

Følg en av våre samlinger i Tromsø, Oslo eller Bergen. Ypperlig for deg som ikke kan følge en ukentlig timeplan ved en skole, eller som ikke har undervisningstilbud der du bor. For disse samlingene tilbyr vi i utgangspunktet alle fag, gitt nok påmeldte:

 • Norsk VG 1-3 
 • Historie VG 2-3
 • Naturfag VG 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Samfunnskunnskap
 • Engelsk VG1 og programfag
 • Matte R1 og R2
 • Biologi 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2

Nettstudier

Tilpass utdanningen til din hverdag. Studere hvor du vil, når du vil. Studere følgende fag på nett:

 • Norsk vg 1-3 
 • Historie vg 2-3
 • Naturfag vg 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Samfunnskunnskap
 • Religion og etikk
 • Engelsk VG1 og programfag
 • Realfag