Våre studier er støttet av Statens Lånekasse for utdanning. Vi melder inn hvilken studiebelastning du har etter at du har søkt, slik at du får den støtten du har rett på.

Slik fungerer det

Påmelding

Etter at du har levert din påmelding, sender vi deg ytterligere informasjon om studiet du har valgt, i tillegg til en kontrakt. Først når du har sendt inn kontrakten, er plassen din sikret.

Innlogging

Når vi har mottatt både kontrakt, sender vi deg innloggingsdetaljer og sørger for at du har tilgang på alle dine kurs. Merk deg at vi følger skoleåret, og starter nye kurs i henholdsvis august og januar.

Undervisning

Semesteret igjennom vil det være ukentlige forelesninger, innleveringer/prøver samt nye diskusjonstemaer i forumet. En kvalifisert og erfaren lærer har ansvaret per klasse.

Du kan kombinere våre nettkurs med samlingsbasert undervisning. Les mer om samlingene her!

​Lånekassen

Våre studier er støttet av Statens Lånekasse for utdanning. Som elev hos oss skal du søke om støtte til kategorien «Høyere og ANNEN utdanning», og til studieretningen «Studiespesialisering deltid/heltid». Vi melder  inn hvilken studiebelastning du har etter at du har søkt, slik at du får den støtten du har rett på.

Er det komplisert?

Forelesninger via smarttelefon

Nettforelesningene kan du følge fra din smarttelefon. Alt du trenger er internettilgang. Du kan også benytte smarttelefonen din til en del av prøvene (avkrysning og lydinnspilling i Schoology – se under), samt når vi gjennomfører tester i webprogrammet Kahoot (se under).

Schoology

I programmet Schoology som vi benytter i vår undervisning, er det et eget tekstbehandlingsprogram. Alle innleveringer og prøver gjennomføres som hovedregel direkte i programmet, og du trenger derfor ikke nødvendigvis officepakken eller liknende. Du kan også spille inn lydbesvarelser i programmet, noe som er flott som øvelse i fag med muntlig eksamen.

Merk deg imidlertid at de som skal ta matte MÅ ha excel.

PC

Du må ha tilgang til PC til en del av innleveringene, hvor du skal produsere egne skriftlige tekster.

Samlinger

Vi tilbyr samlingsbasert undervisning både i Norge og i utlandet. Ypperlig for deg som ikke kan følge en ukentlig timeplan ved en skole, eller som ikke har undervisningstilbud der du bor. Fagutvalget publiseres nærmere studiestart.

Kontakt oss

Mail: opptak@vgsonline.no.