Selv om nettstudier kanskje er det som passer best for deg og din situasjon, vet vi at mange allikevel har et ønske om å møte både lærere og medelever ansikt til ansikt innimellom.

Nettundervisning med studiesamlinger

Selv om nettstudier kanskje er det som passer best for deg og din situasjon, vet vi at mange allikevel har et ønske om å møte både lærere og medelever ansikt til ansikt innimellom.

Skoleåret 2019/20 gjennomfører vi samlinger på Bali, i Barcelona og i Paris. Erfarne og motiverte lærere strekker seg langt for at du skal nå dine mål. De samme lærerne møter du også i nettundervisningen, som er en viktig del av opplegget før og mellom samlingene.

Din mulighet til å møte lærere og medelever

Studiesamlinger på følgende steder:

 • Bali
 • Barcelona
 • Brighton
 • Paris
 • Tromsø

Hvordan gjennomføres samlingene?

Forbered deg godt i forkant

For å få størst mulig utbytte av samlingene, er det viktig at både lærere og elever er godt forberedte. Avhengig av fagtype og eksamensform, vil dere i forkant av samlingen få beskjed om hvilke forberedelser dere som elever må gjennomføre. Skal vi ha en norsk samling hvor fokus blant annet er en roman fra pensum, forventer vi at alle har lest denne før vi møtes.

Høy intensitet

Det blir mange timer både med undervisning og egeninnsats i løpet av samlingshelgene. Fordelen med dette er at vi får jobbet fokusert og sammenhengende med et eller to fag, og man slipper å miste fokus og tid mens man omstiller seg mellom flere fag i løpet av en dag (som man ofte gjør hyppig i løpet av en vanlig skoledag på videregående). Samtidig kan noen finne det utfordrende å jobbe med samme fag så lenge – noen liker rett og slett avvekslingen det å jobbe med mange fag i løpet av en dag gir. Våre lærer er derfor håndplukkede for sin gode formidlingsevne, og det er fy-fy å  drive med høytlesning fra manus/powerpoint i våre klasserom.

Må jeg følge alle samlingene i ett fag?

Du velger selv hvilke samlinger du ønsker å delta på, og samlingene passer også for andre enn våre nettelever. Går du på videregående skole, og sliter i et fag, er du hjertelig velkommen til å bruke våre samlinger som supplement til den undervisningen du følger normalt. Leser du til eksamen på egen hånd, kan en samling innimellom virke motiverende.

Ønsker du å få støtte fra Lånekassen, også for samlingshelgene, må du delta på alle samlingene.  Her finner du en oversikt over priser for de ulike variantene.

Nettundervisning med studiesamlinger

Samlinger i utlandet

I samarbeid med GoStudy tilbyr vi undervisning i følgende fag på Bali, i Barcelona, Brighton og Paris:

 • Norsk vg 1-3 
 • Historie vg 2-3
 • Naturfag vg 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Kroppsøving vg 1 -3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Samfunnsfag
 • Religion og etikk
 • Kjemi 1
 • Fysikk 1
Samlinger i Tromsø

Skoleåret 2018/19 tilbyr vi samlingsbasert undervisning i Tromsø. Ypperlig for deg som ikke kan følge en ukentlig timeplan ved en skole, eller som ikke har undervisningstilbud der du bor. Studere følgende fag samlingsbasert i Tromsø:

 • Norsk vg 1-3 
 • Historie vg 2-3
 • Naturfag vg 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py