Selv om nettstudier kanskje er det som passer best for deg og din situasjon, vet vi at mange allikevel har et ønske om å møte både lærere og medelever ansikt til ansikt innimellom.

Studiesamlinger i utlandet

Gjennom vårt samarbeid med GoStudy vil du som elev ha mulighet til å følge undervisning gjennom et ti uker langt opphold i utlandet. GoStudy er ansvarlig for alt det praktiske som reise, bolig og sosialt opplegg underveis i semesteret, mens VGS Online har det faglige ansvaret. Semesteret starter med nettbasert undervisning før avreise, og avsluttes med nettbasert undervisning etter at du har kommet hjem, og venter på eksamen. I løpet av de ti ukene du oppholder deg i utlandet vil du få undervisning av dyktige norsk lærere, som kommer til ditt studiested for å undervise. Noen lærere vil være på plass hele semesteret, mens andre kommer for noen uker av gangen. Timeplanen blir derfor forskjellig fra uke til uke.

Les mer om studiestedene og samlingene her

Studiesamlinger i Norge

Du har også muligheten til å følge undervisningssamlinger i Norge. Dette er ideelt for deg som ønsker å møte lærere og medelever ansikt til ansikt, men ikke har mulighet til å følge følge ordinær klasseromsundervisning ved en privatistskole, på grunn av jobb eller har andre forpliktelser. Hos oss intensiverer vi undervisningen gjennom fire-fem helger i løpet av semesteret.

Visste du forresten at de fleste privatistskolene i Norge overbooker fagene sine, på samme måte som flyselskapene? Dette kan man gjøre i trygg forvissning om at mange av de påmeldte elevene aldri møter opp, eller kun kommer de første ukene. For mange blir det rett og slett for tungvint i praksis med «en time nå og en time da» i løpet av uka.  Hos oss vet du at ved å komme på samlingshelgene vil du få full valuta for skolepengene, og for mange er det lettere å rydde plass for skolegang noen helger, enn å få presset timene inn i en ellers travel hverdag.

Din mulighet til å møte lærere og medelever

Studiesamlinger på følgende steder:

 • Bali
 • Barcelona
 • Paris
 • Sydney
 • Tromsø

Hvordan gjennomføres samlingene?

Forbered deg godt i forkant

For å få størst mulig utbytte av samlingene, er det viktig at både lærere og elever er godt forberedte. Avhengig av fagtype og eksamensform, vil dere i forkant av samlingen få beskjed om hvilke forberedelser dere som elever må gjennomføre. Skal vi ha en norsk samling hvor fokus blant annet er en roman fra pensum, forventer vi at alle har lest denne før vi møtes.

Høy intensitet

Det blir mange timer både med undervisning og egeninnsats i løpet av samlingshelgene. Fordelen med dette er at vi får jobbet fokusert og sammenhengende med et eller to fag, og man slipper å miste fokus og tid mens man omstiller seg mellom flere fag i løpet av en dag (som man ofte gjør hyppig i løpet av en vanlig skoledag på videregående). Samtidig kan noen finne det utfordrende å jobbe med samme fag så lenge – noen liker rett og slett avvekslingen det å jobbe med mange fag i løpet av en dag gir. Våre lærer er derfor håndplukkede for sin gode formidlingsevne, og det er fy-fy å  drive med høytlesning fra manus/powerpoint i våre klasserom.

Må jeg følge alle samlingene i ett fag?

Du velger selv hvilke samlinger du ønsker å delta på, og samlingene passer også for andre enn våre nettelever. Går du på videregående skole, og sliter i et fag, er du hjertelig velkommen til å bruke våre samlinger som supplement til den undervisningen du følger normalt. Leser du til eksamen på egen hånd, kan en samling innimellom virke motiverende.

Nettundervisning med studiesamlinger

Samlinger i utlandet

I samarbeid med GoStudy tilbyr vi undervisning i følgende fag på Bali og i Barcelona:

 • Norsk 
 • Historie
 • Naturfag
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Kroppsøving
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Fremmedspråk
 • Religion og etikk
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Biologi 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Matte R1 og R2
Samlinger i Norge

Du kan også velge å følge vår samlingsbaserte undervisning i Norge. Ypperlig for deg som ikke kan følge en ukentlig timeplan ved en skole, eller som ikke har undervisningstilbud der du bor. Her vil du i utgangspunktet kunne velge blant alle fag fra VGS, med forbehold om nok påmeldte. Ta kontakt med oss for å høre mer!