Vår undervisning er en kombinasjon av ukentlige nettbaserte forelesninger, undervisningsvideoer, innleveringer og prøver, samt forumdeltakelse.

Nettundervisning

Som elev ved våre nettkurs kan du forvente god og personlig oppfølging av kvalifiserte og erfarne lærere. Vi mener det er viktig at du som elev får trening i å fremføre eget materiale, og at du deltar i faglige diskusjoner, for å være godt forberedt til eksamen. Du vil med andre ord kommunisere mer med både medelever og lærere, enn ved andre nettstudier på dette nivået.

Studere hvor du vil, når du vil!

  • Norsk vg 1-3 
  • Historie vg 2-3
  • Naturfag vg 1
  • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Samfunnsfag
  • Religion og etikk
  • Kjemi 1
  • Fysikk 1

Smarttelefon som verktøy

Du kan bruke smarttelefonen din, til flere av arbeidsoppgavene i nettkursene.

Du kan følge de sanntidige webøktene der,  og du kan lese inn oppgavebesvarelser i muntlige fag ved hjelp av lydopptakerfunksjonen. Du kan også poste innlegg i forum og gjøre flere av prøvene i læringsplattformen vår ved hjelp av telefonen.

Ukentlige oppgaver

Vi synes fleksibilitet er viktig, men vi synes også det er viktig med planmessig og strukturert arbeid, både individuelt og som klasse.

​Hver uke vil det derfor  være faste oppgaver som skal gjøres i nettkurset.  Disse er obligatoriske, men man kan selv velge når i løpet av uken man gjør de ulike oppgavene. Det eneste man MÅ få med seg til et fastsatt tidspunkt, er den ukentlige webøkten.

​Den neste uken «åpnes» som hovedregel fredag uken før.

​For læreren er det mye enklere å lage et godt og tilpasset opplegg når alle elevene jobber med samme tema, og for elevene er det enklere å jobbe sammen på denne måten.

Lydfilbesvarelser i muntlige fag

Mange av fagene vi underviser i, avsluttes med muntlig eksamen. Det er derfor viktig at vi øver på dette.

I stedet for å levere skriftlige innleveringer i slike fag, bruker derfor elevene våre lydopptaksfunksjonen på PC eller mobil for å besvare oppgavene de har fått.

«Ferskvare»

Våre nettkurs er ikke en samling statisk materiale, som ligger  uforandret fra semester til semester, med deltakere som har vært i «klassen» i alt fra en uke til ett år.

Alle starter på kurset samtidig, og læreren følger på mange måter klassen på samme måte som de ville fulgt en klasse i rom på en vanlig skole. Ser man at klassen sliter i et tema, jobber man mer med dette. Ser man at noen går bedre enn forventet, kan man bevege seg videre.

Neste ukes materiell, finpusses og tilpasses ALLTID til det som skjedde uken før (for eksempel i fag som matte, naturfag og spansk), og man kan benytte aktuelle temaer fra nyhetsbildet i større grad i fag der dette er relevant.

​Vi liker derfor å kalle våre kurs for ferskvare!