VGS Online tilbyr ren nettundervisning, eller nettundervisning i kombinasjon med samlinger. Hva som passer best for deg avhenger selvsagt av livssituasjon, egenskaper og studievaner.

Fagkombinasjon tilpasset din situasjon

Våre dyktige rådgivere hjelper deg med å finne en fagkombinasjon som er spesielt tilpasset din situasjon. De fleste velger mellom to og fire fag per semester, avhengig av størrelsen på fagene. Enten du har strøket i enkeltfag fra videregående, ønsker å ta påbygg eller forbedre karakterer, kan du finne løsningen hos oss.

For de som ønsker å møte lærer og medelever ansikt til ansikt, gjennomfører vi hvert semester en 10 uker lange samlinger i Barcelona, Paris, Bali og Sydney. Dette er et spennende og godt alternativ for deg som har mulighet til å reise bort og som kanskje finner det vanskelig å motivere deg til skolegang her hjemme.

I tillegg underviser vi 4-5  helger i utvalgte fag i Tromsø. For mange er det mye enklere å få til noen undervisnings-helger, enn å følge en fast timeplan hver uke med få og spredte timer.

Innleveringer og annet nettbasert skolearbeid kan du selv legge inn der det passer i løpet av uka, og du må kun forholde deg til innleveringsfristene og tidspunktene for live webøkter (disse tas også opp og gjøres tilgjengelig for de som ikke rekker dem).

Fagtilbud

 • Norsk 
 • Historie
 • Naturfag
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Kroppsøving
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Religion og etikk
 • Fremmedspråk
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Internasjonal engelsk
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Kjemi 
 • Fysikk
 • R-matte

Påbygg

Dette er et alternativ for deg med yrkesfaglig skolebakgrunn eller fagbrev (eventuelt begge).

Har du fagbrev og/eller 3- årig fullført og bestått yrkesfaglig videregående trenger du følgende fag for å oppnå generell studiekompetanse:

 • Norsk
 • Historie
 • Matte
 • Naturfag

Har du fullført og bestått et 2-årig yrkesfaglig skoleløp trenger du i tillegg til ovennevnte fag:

​Kroppsøving og ett valgfritt programfag fra studiespesialiserende programområde (her velger de fleste sosiologi og sosialantropologi)

23/5 regelen

23/5 regelen kan være en snarvei til generell studiekompetanse for deg som har lite skolegang, men som i stedet har prioritert  arbeidserfaring eller annen praksis. Det kan også være et godt alternativ for deg som har vært såpass plaget med helsen i lange perioder at både skolegang og arbeid har vært vanskelig.  Dette må du kunne dokumentere.

​Regelen sier at du det året du fyller 23 år, kan søke om opptak til universiteter og høyskoler med en kombinasjon av seks utvalgte fag, samt 5 års godkjent praksis.

​De seks fagene er:

 • Norsk
 • Historie
 • Matte
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Engelsk

I praksiskravet kan du iblant annet inkludere skolegang og studier etter grunnskolen, arbeid, militærtjeneste og omsorg for egne barn. Mer informasjon om reglene rundt dette finner du her.

​Det er Samordna opptak som vurderer din bakgrunn med tanke på dette.

Forbedre eller fullføre

Har du allerede vitnemål og ønsker å forbedre noen av karakterene dine, vil vi gjerne hjelpe deg med dette. Det samme gjelder for deg som mangler fag for å få vitnemål.

​I prinsippet kan alle som ønsker det ta alle våre fag.  Det er allikevel viktig å finne ut hvilke fag man kan, bør eller må ta.

Mangler du vitnemål er det selvsagt viktig at du velger de fagene du trenger for å fullføre, mens det ved forbedringer er viktig at vi velger smart både i forhold til dine interesser, evner og selvsagt hva som gir god uttelling på snittet.

Kanskje trenger du spesielle fag for å komme inn på studier som ingeniør, medisin, tannlege eller lignende? Vi i VGS Privatist hjelper deg gjerne med å avgjøre hva som vil være en god løsning for akkurat deg.