Kjemi 1

Kjemi er et svært viktig fag med tanke på mange av de utfordringene verden står ovenfor. Man lærer om stoffenes oppbygning, hvilke egenskaper de har og ikke minst hvordan de reagerer. Dette er sentralt i fagområder som medisin, bioteknologi og miljøfag. I tillegg berører man viktige tema som etikk og historie, for å se faget i en samfunnsmessig sammenheng.

Det er mye fokus på å lære seg det «kjemiske språket», slik at man på en faglig måte kan presentere sin kunnskap. Eksamen i faget er muntlig-praktisk, derfor vil det være innslag av praktiske forsøk i undervisningen. Viktigere enn den praktiske gjennomføringen er imidlertid vurderingen av de resultater man får, og enkelte av forsøkene simuleres gjennom digitale verktøy.

Les mer her.

Eksamen
Én muntlig-praktisk
Hvem trenger faget?
Valgfritt programfag innenfor studiespesialiserende, realfaglig programområde. Opptakskrav til: medisin, odontologi, veterinær med flere.
Gir dette ekstra poeng?
0,5 poeng
Hvor stor del av ett semester?
33,33 %
Fagkode:
REA3011