Politikk og menneskerettigheter

Dette er faget for deg som har en viss interesse for politikk, og som følger med i nyhetsbildet. Vurderer du videre studier i statsvitenskap, journalistikk eller juss er dette en fornuftig forberedelse, og det vil gi deg en dypere forståelse av samfunnsstrukturer og ulike dynamikker både i nasjonal og internasjonal politikk.

Du vil lære om hvordan det politiske systemet i Norge er bygget opp, og om hvordan politiske prosesser foregår. Hvordan er det enkeltes mulighet til å påvirke politiske beslutninger? Hvilken rolle spiller mediene i disse prosessene? Vi ser på ulike internasjonale politiske systemer og muligheter for samarbeid mellom land, men også hvordan internasjonale konflikter oppstår.

Videre ser nærmere på verdigrunnlaget for menneskerettighetene og hvordan disse rettighetene fungerer i praksis.

Les mer her

Eksamen:
Én skriftlig eksamen
Hvem trenger faget?
Valgfritt programfag innenfor studiespesialiserende programområde. Benyttes også ofte som valgfritt programfag i påbygg til yrkesfag,
Gir dette ekstra poeng?
Nei, men man kan forbedre tidligere karakter og dermed øke snittet.
Hvor stor del av ett semester?
33,33 %
Pris:
Fagkode:
SAM3020