Religion og etikk

I mange menneskers liv er troen på at det finnes noe mer enn den fysiske, og målbare verden, sterk og viktig. Religion er i mange land førende i forhold til politikk og samfunnsutvikling, og i dette faget lærer du om de store verdensreligionene, – deres utvikling og forhold til hverandre.

Vi ser også på hovedtrekkene innen europeisk – og østlig filosofi, om etisk tenkning og livssynshumanisme, både her hjemme og internasjonalt.

Les mer her

Eksamen:
Muntlig
Hvem trenger faget?
Studiespesialiserende utdanningsløp
Gir dette ekstra poeng?
Nei, men man kan forbedre tidligere karakter og dermed øke snittet
Hvor stor del av ett semester?
20 %
Pris:
Fagkode:
REL1001