Samfunnsfag

Interessen for samfunnsfag ser ut til å øke med alderen, og muligheten for å bedre en dårlig karakter er derfor god.

Faget legger grunnlaget for alle andre samfunnsvitenskapelige studieretninger. Det er mye som skal dekkes i et relativt lite fag så man rekker ikke å gå i dybden av alt, men du kommer innom temaer som kultur, politikk, internasjonale forhold og arbeids- og næringsliv.

Som individ og deltaker i et samfunn er dette et viktig fag som gir deg kunnskap om systemene vi er en del av, og det vil kunne hjelpe deg til å bli en engasjert samfunnsborger med innflytelse på egen livssituasjon.

Les mer her.

Eksamen:
Muntlig
Hvem trenger faget?
Alle (studiespesialisering, yrkesfag og 23/5 regelen)
Gir dette ekstra poeng?
Nei, men man kan forbedre tidligere karakter og dermed øke snittet
Hvor stor del av ett semester?
20 %
Pris:
Fagkode:
SAF1001