VGS Online tilbyr ren nettundervisning, eller nettundervisning i kombinasjon med samlinger. Hva som passer best for deg avhenger selvsagt av livssituasjon, egenskaper og studievaner.

Passer dette for deg?

For de som ønsker å møte lærer og medelever ansikt til ansikt, gjennomfører vi hvert semester en 10 uker lang samling på Bali. Dette er et spennende og godt alternativ for deg som har mulighet til å reise bort og som kanskje finner det vanskelig å motivere deg til skolegang her hjemme.

 I tillegg underviser vi 2-3  helger i utvalgte fag i Tromsø.   For mange er det mye enklere å få til tre undervisnings-helger ett semester, enn å følge en fast timeplan hver uke med få og spredte timer.

 Visste du  forresten at  de fleste privatistskolene i Norge overbooker fagene sine, på samme måte som flyselskapene? Dette kan man gjøre i trygg forvissning om at mange av de påmeldte elevene aldri møter opp, eller kun kommer de første ukene. For mange blir det rett og slett for tungvint i praksis med «en time nå og en time da» i løpet av uka.  Hos oss vet du at ved å komme på samlingshelgene vil du få full valuta for skolepengene, og for mange er det lettere å rydde plass for skolegang noen helger, enn å få presset timene inn i en ellers travel hverdag.

 Innleveringer og annen nettbasert skolearbeid kan du selv legge inn der det passer i løpet av uka, og du må kun forholde deg til innleveringsfristene og tidspunktene for  live webøkter (disse tas også opp og gjøres tilgjengelig for de som ikke rekker dem).

Fag du kan studere hos oss:

 • Norsk vg 1-3 
 • Historie vg 2-3
 • Naturfag vg 1
 • Matte 1 P og 2 P / 1 Py og 2 Py
 • Kroppsøving vg 1 -3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Samfunnsfag
 • Religion og etikk
 • Kjemi 1
 • Fysikk 1

Påbygg

Dette er et alternativ for deg med yrkesfaglig skolebakgrunn eller fagbrev (eventuelt begge).

Har du fagbrev og/eller 3- årig fullført og bestått yrkesfaglig videregående trenger du følgende fag for å oppnå generell studiekompetanse:

 • Norsk
 • Historie
 • Matte
 • Naturfag

Har du fullført og bestått et 2-årig yrkesfaglig skoleløp trenger du i tillegg til ovennevnte fag:

Kroppsøving og ett valgfritt programfag fra studiespesialiserende programområde (vi tilbyr sosiologi og sosialantropologi)

23/5 regelen

23/5 regelen kan være en snarvei til generell studiekompetanse for deg som har lite skolegang, men som i stedet har prioritert  arbeidserfaring eller annen praksis. Det kan også være et godt alternativ for deg som har vært såpass plaget med helsen i lange perioder at både skolegang og arbeid har vært vanskelig.  Dette må du kunne dokumentere.

Regelen sier at du det året du fyller 23 år, kan søke om opptak til universiteter og høyskoler med en kombinasjon av seks utvalgte fag, samt 5 års godkjent praksis.

De seks fagene er:

 • Norsk
 • Historie
 • Matte
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Engelsk

I praksiskravet kan du iblant annet inkludere skolegang og studier etter grunnskolen, arbeid, militærtjeneste og omsorg for egne barn. Mer informasjon om reglene rundt dette finner du her.

Det er Samordna opptak som vurderer din bakgrunn med tanke på dette.

Forbedre eller fullføre

Har du allerede vitnemål og ønsker å forbedre noen av karakterene dine, vil vi gjerne hjelpe deg med dette. Det samme gjelder for deg som mangler fag for å få vitnemål.

I prinsippet kan alle som ønsker det ta alle våre fag.  Det er allikevel viktig å finne ut hvilke fag man kan, bør eller må ta.

Mangler du vitnemål er det selvsagt viktig at du velger de fagene du trenger for å fullføre, mens det ved forbedringer er viktig at vi velger smart både i forhold til dine interesser, evner og selvsagt hva som gir god uttelling på snittet.

Kanskje trenger du spesielle fag for å komme inn på studier som ingeniør, medisin, tannlege eller liknende? Vi i VGS Privatist hjelper deg gjerne med å avgjøre hva som vil være en god løsning for akkurat deg.